Home

lao pengyouChina, een land dat meer dan ooit in beweging is. Veranderingen voltrekken er zich in razendsnel tempo. Kleine regionale gebeurtenissen of grote nationale omwentelingen op macro-economisch of politiek niveau. Ze kunnen soms onverwacht invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf of op de marktsector waarin u opereert.

ChinaMoves maakt deze bewegingen voor u zichtbaar – door middel van doelgericht marktonderzoek, accurate trendrapportages en scherpe analyses. Tegelijkertijd helpt ChinaMoves uw bedrijf om zichtbaar te worden in China – door het geven van adequate communicatie- en pr-adviezen en effectieve business-to-business strategieën. Zakendoen in China wordt daarmee vollediger aangepakt, met evenredig resultaat!

Voor een overzicht van een aantal van onze producten, kunt u naar de ChinaMoves webshop gaan.

China moves you. You move China.