Archive | Blog

RSS feed for this section

Interview met Ruben Terlou: China voor gevorderden

Interview met Ruben Terlou door Lilian Kranenburg ‘Door het hart van China’: China voor gevorderden “Wij krijgen veel voor elkaar.  Van tevoren werd ons verteld dat klimaatverandering een grote no go was. Ook ontvingen we waarschuwingen omtrent het verslaan van homoseksualiteit, bijgeloof en begrafenissen. Desondanks is het allemaal gelukt.” Aan het woord is Ruben Terlou […]

Recensie Vrijhaven Shanghai

Recensie Vrijhaven Shanghai door Joan Veldkamp Hoe duizenden joodse vluchtelingen in China aan de holocaust ontkwamen Vanaf het moment dat Shanghai na de Eerste Opiumoorlog in 1840 haar haven gedwongen opent voor buitenlanders, is de stad tot 1950 een toevluchtsoord voor een bonte verzameling van politieke en economische vluchtelingen, gelukszoekers, pioniers, onderwereldfiguren, missionarissen en verschopte […]

Recensie: COX of het verglijden van de tijd

De roman ‘Cox of het verglijden van de tijd’ neemt ons mee naar de Verboden Stad in Beijing en de zomerresidentie in Jehol (het huidige Chengde) ten tijde van Qing keizer Qianlong (1711-1799). De keizer heeft de Londense ambachtsman Alistair Cox, klokken- en automatenmaker, heer over meer dan negenhonderd instrumentenmakers en goud- en zilversmeden, ontboden […]

Recensie: Peter Frankopans Zijderoutes, een nieuwe wereldgeschiedenis

In zijn voorwoord licht Peter Frankopan toe dat voor wie heden en verleden van de ontwikkeling van de wereld wil begrijpen, het oriëntatiepunt daarvan ligt in het gebied tussen Europa en de Grote Oceaan. En, de bakermat van de beschaving niet gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied is, maar in het hart van Azië. Rode draad […]

Column V Helan Online – Waar aan te denken bij het lanceren van een Chinees merk in Nederland?

  In de afgelopen vier columns hebben we het vooral gehad over de manier waarop Chinese en Nederlandse culturele dimensies de werkvloer en zakencultuur verschillend beïnvloeden. We hebben gezien dat afstand tot macht, relatiebeheer, expliciete of verhulde communicatie en de scheiding tussen privé en werk in beide culturen anders wordt beleefd en gewaardeerd. Dientengevolge is […]

Column IV Helan Online – Werk en privéleven in China en Nederland

Werk en privéleven in China en Nederland: verweven of gescheiden? Hoe belangrijk is het om werk en privé gescheiden te houden en waarom verschillen Nederlanders en Chinezen zo enorm in hun benaderingswijze hierover? Vanuit Chinese optiek is de eerste vraag niet eens ter zake doende, want het één kan niet zonder het ander bestaan. Vanuit […]

Column III: Helan Online – vaart in de samenleving als maatstaf voor tijdsbenadering

VAART IN DE SAMENLEVING ALS MAATSTAF VOOR TIJDSBENADERING In de samenwerking met Nederlanders valt het telkens op hoe strak zij vasthouden aan schema’s, planning en tijdsafspraken. Het lijkt soms wel of roosters dicteren hoe processen moeten verlopen, terwijl wij in China juist aandacht schenken aan voortschrijdend inzicht en een belangrijke rol toedichten aan de context […]

Column II – HelanOnline: de invloed van hiërarchisch of polderende structuur op beslissingsprocessen

HelanOnline publiceerde onderstaand artikel in het Chinees op 22 oktober 2016 in het Chinees: http://helanonline.cn/article/15861 Een baas die weerwoord van je verwacht en wenst dat je hem corrigeert of aanvult wanneer de situatie daar om vraagt, is op de Chinese werkvloer een tamelijk ongebruikelijke situatie. Voor Chinezen die met Nederlanders samenwerken of zich bevinden in […]

Column I: HelanOnline – Is Chinese indirecte communicatie een belemmering voor innovatief denken?

Op HelanOnline werd het volgende artikel op 8 september 2016 in het Chinees gepubliceerd: http://helanonline.cn/article/15751 In de communicatie met Nederlanders lijkt het alsof er soms een waas van misverstanden en onbegrip de soepele voortzetting van onderhandelingen tussen ons en hen in de weg staat. Terwijl wij in China, eigenlijk in heel Azië, gewend zijn om […]

‘Minder Amerikaanse en Aziatische toeristen vanwege terreuraanslagen’

Het aantal Amerikaanse en Aziatische toeristen dat Amsterdam bezoekt neemt de laatste maanden af vanwege de terreuraanslagen in Parijs en Brussel. Dat zeggen koepelorganisatie The Luxury Hotels of Amsterdam en Amsterdam Marketing. Het gaat daarbij vooral om rijke toeristen die in vijf sterren hotels verblijven en veel geld uitgeven aan luxe producten zoals diamanten en […]