Diensten

Zakelijke cultuurtrainingen over China & China workshops 

Zakelijke cultuurtrainingen zijn afgestemd op de behoefte van de persoon of het team binnen uw organisatie dat regelmatig op operationeel-en bestuursniveau contact heeft met Chinese collega’s, gesprekspartners, klanten, producenten of afnemers.

ChinaMoves trainingen zijn er op gericht interculturele competenties van u en uw medewerkers te ontwikkelen.  Dit komt neer op het doorgronden van een aantal zaken, deze te begrijpen en aan te wenden om handvatten te creëren voor een betere en effectievere communicatie en samenwerking:

 • beslissingsprocessen
 • hiërarchische maatstaven
 • belang van relaties en verhoudingen binnen bedrijf en daarbuiten
 • interculturele communicatie, bijv. directheid versus omzichtigheid
 • herkomst en bewustwording van ‘wij’ en ‘zij’ denken
 • het effect van brainstormen
 • hanteren en sturen van wederzijdse verwachtingen

Geschikt voor het internationale bedrijfsleven zoals Loyens & Loeff , MKB en trainingsinstituten zoals Akteos maar ook non-profit instellingen zoals de Benelux Kamer van Koophandel in China.

China Workshops over Chinese zakencultuur behandelen op interactieve wijze interculturele ethiek en protocol, do’s & don’ts en geven een overzichtelijk beeld over hoe men valkuilen omzeilt en in kan zetten op een eerste goede indruk.

Voor wie?

Deze workshops en trainingen zijn geschikt voor nieuwkomers op de Chinese markt, maar vooral ook voor hen die al langer tegen frustrerende onbegrijpelijkheden aanlopen!

Cross Cultures Workshops en Trainingen

Comfortabel navigeren in een onbekende, zakelijke setting is een groot goed.  Begrijpen waar gedrag en handelen door gemotiveerd worden, contribueert aan een weldadige interculturele werkomgeving, draagt bij aan het bouwen van respectvolle zakenrelaties en vergroot daarmee de kans tot succesvol zaken doen.  Acht modules waar Chinezen en Nederlanders baat bij zullen hebben!

Meer informatie: CrossCultureModules.pdf

Samenwerkingsverband met China Access

Business Game: The China Culture Challenge

Een nieuw competitief spel dat wordt gespeeld in teams en begeleid door twee trainers,  om kennis, ervaring en inzicht over werken en ondernemen in China tegen het licht te houden. In drie rondes wordt u blootgesteld aan een waaier van verschillende scenario’s waar oplossingen voor moeten worden bedacht.  Het beste team bouwt de hoogste toren!  U leert uw zakelijke benadering aan te scherpen en bij te stellen, maar ook om mogelijk blinde vlekken weg te halen.
Leerzaam, ‘fun’ en spannend!

Meer informatie: chinaculturechallenge.com

Samenwerkingsverband met China Access, Culture-Inc, China Inside

Rollenspel: een effectieve manier om de ander te begrijpen

Een van de methodes die gebruikt wordt tijdens de trainingen, is die van het rollenspel.  Met trainings-en coachingsbedrijf Align maakt ChinaMoves  op leest geschoeide rolspel scenario’s. Buiten kijf staat dat werknemers binnen multi-etnische bedrijven gebaat zijn bij inzicht en begrip van de niet door hen gedeelde cultuur van hun collega of baas.  Rollenspel maakt het begrip voor de verschillen soms bijna tastbaar.  Lees meer,……..

ChinaMoves Culture Coaching

Vaak leiden onderlinge misverstanden en slecht afgestemde verwachtingspatronen tot een verschraling van onderling vertrouwen.  Dit is schadelijk voor de samenwerking en verstandhouding, en dient actief tegengegaan te worden.

Het coaching traject is uitgedacht voor mensen die een diepgaandere begeleiding nodig hebben wanneer de interne communicatie met Chinese collega’s op meerdere fronten stroef loopt.  Of, voor wanneer de dagelijkse contacten met uw Chinese gesprekspartner regelmatig op onduidelijkheden blijft stuiten. ChinaMoves kan hier ingezet worden om als klankbord en sparring partner te fungeren voor de begeleiding van marketing/sales, operationele teams en country managers.  Samen komen tot een werkbare benadering in het oplossen van communicatie hindernissen.

ChinaMoves Culture Coaching richt zich op:

 • analyse van de probleemgebieden
 • identificeren en splitsen vraagstukken/hindernissen die al dan niet door cultuur zijn ingegeven
 • stapsgewijze benadering van de communicatie problemen
 • introductie van oplossingsgerichte scenario’s

Voorbereid op reis

Voor het eerst naar China voor werk of onderzoek, dan is het nuttig om geïnformeerd op reis te gaan. Een beknopte inleiding en uitleg over China hoeden de cursist bij de eerste kennismaking voor makkelijk te vermijden ‘uitglijders’ en bereiden hem voor op mogelijk onverwachte wendingen. Lees hier de Nyenrode testimonial.

Speech writing en ‘Table Talk’

Schrijven van teksten bestemd voor een Chinees gehoor waaruit wederzijds respect, de opbouw van de onderlinge verstandhouding en het gezamenlijke doel tot uiting komen. Nuttig voor wanneer u Chinese handelsdelegaties ontvangt of een handelsmissie naar China voorbereidt.

Table Talk: er is weinig waar niet over gesproken kan worden in China.  Toch strekt het tot aanbeveling om op de hoogte te zijn van gespreksstof die gevoelig ligt, vooral wanneer er wordt deelgenomen aan zakelijke en/of officiële aangelegenheden.  ChinaMoves Table Talk verschaft actuele en courante onderwerpen waaruit kennis en aandacht voor China zal blijken.

ChinaMoves Lunch Colleges voor Bedrijven

Kort, doeltreffend en bedoeld om te appelleren aan mensen die graag nadenken over de koers die China vaart.  Voor hen die de nuance zoeken en geïnteresseerd zijn stereotiepe beelden te ontrafelen. Dus voor organisaties met werknemers die regelmatig in China komen, of in Nederland veel met uit China afkomstige zakenpartners te maken hebben.

Waar?

Bij u op kantoor – kennis voor de deur en geen verlies aan reistijd!

U kunt de flyer aanvragen door een mailtje te sturen aan info@chinamoves.com. Of voor direct meer informatie klik hier.

Huiskamer lezingen

Korte cycli voor selecte gezelschappen die het fijn vinden meer over China te weten dan zij uit de media vernemen, maar niet geleid worden door een zakelijk motief. De lezingen reeks is onderverdeeld in het Klassieke China, het Culturele China en het Huidige China.

Lees hier de testimonials van een groep cursisten

Sounding Board en Proces Begeleiding

Hierbij maakt ChinaMoves tijdelijk een onderdeel van uw team uit, als sparring partner, bij het opzetten en uitdenken van nieuwe strategieën in China. Zo ondersteunen wij ook teams bij de totstandkoming van MoU’s en bij de onderhandelingsperiode die daarop volgt.  Daarnaast is het optimaliseren van de interne communicatie met Chinese partners voor steeds meer bedrijven een relevant en noodzakelijk doel geworden – ChinaMoves kan dat proces begeleiden.

Analyse van communicatiebeleid

Analyse van uw huidige communicatiebeleid (denk hierbij ook aan drukwerk en presentatie-materiaal), maar ook aan uw bedrijfsstatus en de reputatie die uw bedrijf geniet. In deze ‘doorlichting’ wordt tevens gekeken naar de opbouw, onderhoud en uitbreiding van uw Chinese netwerk: een cruciaal onderdeel voor het maken van vooruitgang in China.

Topics, Specials, Readers & Updates

Topics: Op maat gemaakte, korte rapporten over actualiteiten of specifieke onderwerpen in de Chinese samenleving. Bijvoorbeeld over de drijfveren van de Chinese consument, trends in de voedselbranche en ontwikkelingen in de design wereld.

Specials: Specifieke rapporten, bijvoorbeeld over andere markten binnen China die met uw sector zijdelings in contact komen, indien gewenst met periodieke updates.

Readers: Actuele sector informatie afkomstig uit bronnen uit de hele wereld.  Speciaal voor organisaties die handelsmissies organiseren naar China en hun leden  een goed courant naslagwerk willen doen toekomen.  Ideaal voor in het vliegtuig!

Updates: Kwartaalrapportages binnen uw sector over trends en marktbewegingen in China.

Recensies: liefhebberij die uitmondt in het incidenteel recenseren van boeken, tentoonstellingen of lezingen